Projekti Mehed Liikuma tegevused

Projekt Mehed Liikuma on asutatud 2010. aastal mittetulundusühingu ABC Arendus poolt.

Mehed Liikuma eesmärgiks on muuta eesti meeste tervisega seotud hoiakuid, parandada nende tervise- ja liikumisteadlikkust ning tõsta seeläbi meeste tervelt elatud aastate arvu.

Alates 2010. aastast on:

  • moodustatud meeste tervise- ja liikumisalased aktiivgrupid Tartu- ja Valgamaal;
  • läbi viidud tervisefoorumeid nii meestele kui noormeestele;
  • korraldatud erinevaid avalikkusele suunatud liikumisüritusi;
  • avaldatud "Mehed Liikuma" ajalehed Tartu- ja Valgamaal;
  • välja arendatud kodulehekülg www.mehedliikuma.ee koos tasuta kasutatava e-trennipäevikuga trenn.mehedliikuma.ee 

Mehed Liikuma koostööpartneriteks on maavalitsused, kohalikud omavalitsused, ettevõtted ja kolmanda sektori organisatsioonid.

Kui soovid meiega koostööd teha, siis võta ühendust telefonil 503 2748 (Siim Ausmees) või e-posti aadressil mehedliikuma(ät)mehedliikuma_ee

Sündmused

Hetkel sündmusi kalendris ei ole.